Přidat ZDARMA inzerát

Podmínky využívání služeb serveru Velkybazar.com


1. Velkybazar.com je inzertní server provozovaný fyzickou osobou – Jiří Pešek, Kostelní 87, Jistebnice, 391 33, IČO 75292408, dále jen Provozovatel.


Informace a podpora zde: podpora@velkybazar.com, tel:+420 608 461 572

Placené služby technicky zajišťuje GOPAY s.r.o - gopay@gopay.cz, tel:+420 840 818 918

2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatelé nesmí inzerovat přímo podnikatelskou činnost (bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provádí registrován, či ne). Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti. Například realitní kancelář nesmí inzerovat svou činnost (vykoupíme Váš dům, …), ale pouze konkrétní nabízenou nemovitost. Autobazar smí inzerovat pouze konkrétní vůz, nikoliv své služby a firmu jako celek. Zákaz platí i na opakované poptávky, výkupy.

Na Serveru Velký bazar je zakázána inzerce (a to i zpoplatněná!):

 • porušující zákony ČR
 • jiných inzertních portálů
 • odkazu na jiný inzertní portál
 • odkazy, url adresy v textu inzerátu - url adresy jsou zde možné pouze jako placená služba
 • Nadpis, texty ani štítky inzerátu nesmí obsahovat žádné kontaktní údaje (emailové adresy, telefonní čísla, fax, loga, skype, atd...).
 • Loga a jiné odkazy na fotografiích u inzerátu
 • propagující násilí a rasovou nesnášenlivost
 • pornografického charakteru
 • obsahující velké množství interpunkčních znamínek a podobných znaků
 • obsahující velké množství velkých písmen nebo jiných zvýrazňovacích znaků
 • na pracovní pozice za zprostředkovatelský poplatek
 • na kopírování CD, DVD a jiných nosičů
 • nic neříkající inzeráty typu: Práce z domu, více informací na emailu
 • obsahující očividně špatné kontaktní údaje budící dojem, že Uživatelem je jiná fyzická nebo právnická osoba
 • Multilevel (MLM) a provizních systémů; Affiliate programy
 • Emailingu a jiných bezpracných výdělků;
 • prací, jejichž podmínkou je poplatek předem;
 • firemní činnosti a zboží na objednávku (neplatí pro sekci Služby, řemesla, výuka a firmy - zpoplatněná URL adresa webu u inzerátu).
 • opakované inzerce stále stejného nového zboží nebo služeb;
 • neomezeného množství zboží;
 • padělků, kopií, napodobenin;
 • chip tuningu, powerboxů, diagnostických sad, antiradarů, apod.;
 • dokladů a technických průkazů;
 • pohonných hmot;
 • livechatů a práce tanečnice, společnice, konzumentky a hostesky v zahraničí; 
 • výkupů;
 • erotických inzerátů, erotických pomůcek;
 • e-Knih;
 • seznamu klíčových slov, text inzerátů musí dávat smysl;
 • léků, omamné a psychotropní látky
 • cigaret, tabáku, alkoholu;
 • bitcoinů, litecoinů;
 • výherních automatů

Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit inzeráty porušující platné zákony České republiky, smluvní podmínky Serveru nebo dobré mravy.

Provozovatel má právo změnit jakékoli údaje vloženého inzerátu, jeho zařazení do kategorie s ohledem na vyplněný text a případně neschválit, zakázat zobrazení nebo smazat inzerát porušujícího smluvní podmínky Serveru.

Každý inzerent může mít neomezený počet inzerátů. Váš inzerát bude na serveru zobrazen maximálně 3 měsíce, po uplynutí této doby se automaticky vymaže. Uživatel odstraní svůj inzerát po ukončení prodeje nebo nabídky, která již není platná. Registrovaný uživatel může inzeráty editovat, mazat, topovat, může hodnotit další uživatele.

Provozovatel může také zveřejnit odkaz na Váš vložený inzerát na naší oficiální Facebookovou stránku portálu, Facebook bazar nebo Instagram z důvodu větší sledovanosti inzerátu a rychlejšího prodeje nabízeného zboží. Odkazy: https://www.facebook.com/inzertniportalvelkybazar/ a https://www.facebook.com/groups/velkybazar/ nebo https://www.instagram.com/velky_bazar_com/                                          

Provozovatel za žádných okolností nepřebírá záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost inzerovaných věcí a služeb a to z důvodu, že je jen zprostředkovatelem kontaktu mezi prodávajícím a kupujícím. Provozovatel za toto neručí!

Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

Provozovatel neodpovídá za činnost Uživatelů služeb Serveru, ani za způsob, jakým služby Serveru využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru Uživateli či třetími osobami.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru, nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Provozovatel si vyhrazuje právo určit maximální povolený počet aktivních účtů jednoho inzerenta. V případě zjištění, že tentýž inzerent využívá více účtů a jejich celkový počet ukazuje na možné nestandardní využívání služby, má Provozovatel právo zamezit Inzerentovi v přístupu na Službu z některých nebo ze všech účtů. Pokud je zjištěno, že Inzerent využívá další účty nebo účty dalších osob s úmyslem obejít vlastní zamezení přístupu, vyhrazuje si provozovatel právo zamezit přístup i z těchto souvisejících účtů.

Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Serveru věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Serveru mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám. 
Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat. 

Provozovatel Serveru je oprávněn odtajnit údaje Uživatele Serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených s Provozovatelem, nebo proti Provozovateli, aby byla chráněna či bráněna práva Provozovatele nebo aby za daných podmínek byla chráněná osobní bezpečnost Uživatelů produktu Provozovatele, poskytovaných v rámci tohoto Serveru nebo třetích osob.

Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Server nabízí.

Na Serveru se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetích stran. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Text inzerátu musí být napsaný česky nebo slovensky a musí jednoznačně popisovat, co je předmětem nabídky inzerátu. Nesmí obsahovat vulgární a nevhodná slova nebo znaky (vykřičník, otazník, smajlíky, odrážky, apod.), slova psaná verzálkami, otázky, zvolací věty, neobjektivní výrazy, reklamní nebo obchodní sdělení, kontaktní údaje a URL odkazy, zmínky o konkurenci a informace, které nesouvisí s nabízeným zbožím/službou. Fotografie se musí vždy vztahovat pouze ke konkrétnímu nabízenému zboží. Musí být originálně pořízeny prodejcem a musí zobrazovat skutečný stav nabízeného předmětu. Není povoleno vkládat fotografie katalogové, poskytnuté od dodavatelů či fotografie stažené z jiných webových stránek nebo z inzerátů jiných Inzerentů ať už na Velkém bazaru nebo na jiném inzertním serveru. Nesmí obsahovat loga, vodoznaky, reklamní sdělení, textové informace ani jiné grafické úpravy a prvky.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.